İdari ve Sosyo-Ekonomik Durumu

Bugün olduğu gibi Cumhuriyetten önceki dönemde de Erzincan'ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. XIV yy' da İbn-i Batuta da kentte dokumacılığın ve bakır eşya yapımının ileri düzeyde olduğunu kaydeder.

Cumhuriyetin ilk yıllarında da ilimizin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olma özelliği devam etmiştir. Tüm Doğu Anadolu'da olduğu gibi Erzincan'da da sanayi hemen hemen hiç yoktu. 1939 depremi ile Erzincan ili tamamen harap olmuştur.

Deprem, ilin kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Deprem riski özel kesim yatırımlarının ilde yapılmasını engellemiştir.

1960 yıllarından sonra şehirdeki imkânların köylere kadar götürülmesine çalışılma; yol, su, elektrik, gibi hizmetler başta olmak üzere pek çok hizmet devlet tarafından köylünün ayağına kadar götürülmek suretiyle köyden kente göç olayının yavaşlatılması amaçlanmıştır. Ticaret ve sanayi ise il merkezinde yoğunlaşmıştır.

Erzincan teşvik uygulamalarında 4.bölgede yer almaktadır. 2017 yılına kadar OSB ve Ergan Dağı Turizm bölgesi yatırımları 5.bölge desteklerinden faydalanmaktaydı. İlimiz 2017 yılında uygulanmaya başlayan 23 ilde uygulanan cazibe merkezleri programı kapsamına alınmış olup, OSB de yapılan yatırımalar Bakanlar Kurulunun 2017/9917 sayılı kararıyla  6.  Bölge teşviklerinden faydalanmaya başlamıştır.

İlimizde 2003-2020 yılları arasında 250 adet teşvik belgesi alınmıştır. Bu teşvik belgeleri için 6.015.000.000 TL sabit yatırım ve 6.293 kişinin istihdamı öngörülmüştür

TUİK verilerine göre ilimizden;  2011 yılında 2.180.000 $, 2012 yılında 3.082.000 $, 2013 yılında 7.430.000 $. 2014 yılında 6.062.000 $ , 2015 yılı 6.251.030 $ 2016 yılı 9.219.000 $  2017 yılında 10.583.000 $  2018 yılında 11.311.340  $ ve 2019 yılında 14.935.000 $  2020/4. Döneminde 8.178.000 $  ihracat yapılmıştır

2011 yılında 25.426.000 $, 2012 yılında 8.228.000 $, 2013 yılında 22.785.000 $, 2014 yılında 18.043.000 $, 2015 yılı 8.476.950 $ 2016 yılı 6.949.000 $  2017 yılında 8.667.000 $ 2018 yılında 4.779.283 $ ve 2019 yılında 1.763.000 $ 2020/4. Döneminde 464.000 $ ithalat gerçekleşmiştir.

E - Posta Listemize Katılın ! Kuzeydoğu Anadolu’ya dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..
Erzincan Yatırım Destek Ofisi

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Veysel Akkaya İş Merkezi No:10 Kat:1 ERZİNCAN

KUDAKA Destek Hattı

0446 223 50 05